Liselerarası Girişimcilik Yarışması / Şartname 

- Yarışmanın Adı: Okan Üniversitesi Liselerarası Girişimcilik Yarışması

- Yarışmanın Amacı : Okan Üniversitesi'nin yarışmayı düzenlemekteki amacı ülkemizde ve dünyada her geçen yıl daha da büyüyüp gelişen girişimcilik konusuna öğrencilerin dikkatini çekmek ve yetenekleri ile eğitimlerine destek olmaktır.

- Yarışmanın Konusu : Katılımcılardan bin liralık (1.000,00 TL) mikro kredi ile gerçekleştirilebilecek girişimcilik projeleri hazırlamaları istenecektir.

- Yarışma Kategorileri:

Yarışmamız sayısal kategoridedir. Her yarışmacı yarışmaya toplamda en fazla 1 proje ile katılabilir.

- Yarışma Takvimi
- Yarışma Son Teslim Tarihi: 13 Nisan 2012 Cuma
- Jüri Değerlendirilmesi: 16-20 Nisan 2012
- Sonuçların Açıklanması: 25 Nisan 2012
- Ödül Töreni: 2 Mayıs 2012

- Değerlendirme kriterleri

Yarışma dijital ortama aktarılmış girişimcilik projelerini kapsamaktadır. Değerlendirmede girişimin içeriği, sürdürebilirliği ve karlılığı kriterleri esas alınacaktır.

- Katılım Koşulları ve Şartları

Yarışmacılar www.okandayarisiyorum.com web sitesinde, "katıl" butonunun tıklanmasının ardından çıkan formu eksiksiz dolduracak ve projelerini sunum dosyaları ile birlikte yollayacaklardır.

Yarışma, tüm lise öğrencilerine açıktır. Yarışmaya; Okan Üniversitesi Yarışma Düzenleme Komitesi ve Seçici Kurul Üyeleri ile birinci dereceden yakınları katılamayacaktır.

Yarışmaya sadece elektronik ortamdan projeler gönderilebilecektir. Gönderilen projelerin Microsoft Word veya Powerpoint Presentation formatında olması gerekmektedir. Yarışmada dereceye giren talihlilerden daha sonra proje sunumlarının orijinalleri istenecektir.

Yarışmacılar Microsoft Word formatında hazırladıkları proje sunumlarını belirtilen web sitesine internetten yollayacaklar. Yarışmaya katılan adaylar diğer adayları oylayacak ve en çok oy alanlar finale kalacaklar. Finale kalan adayları ise kurulacak yarışma jürisi değerlendirecek.

Gönderilecek projeler, T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. Bu tür projeler, doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacak ve gereği görüldüğünde yasal takip gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar geliştirdikleri projelerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp sunum haline getirildiğini, hiçbir surette taklit edilmediğini beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Başka bir ifade ile Okan Üniversitesi yarışmaya gönderilen projelerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

1., 2. ve 3.'lük ödülü alan projelerin , bir sonraki yıl yapılacak olan yarışmanın duyurusu için kullanım hakları Okan Üniversitesi'ne ve proje sahibine ait olacaktır. Okan Üniversitesi bu projeleri yeni yarışma duyurusu olarak ve mikro girişimcilik proje sahibinin ismini yazmak koşuluyla kuruma ait katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap ve dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir. Proje sahipleri kullanılan bu projelere ilişkin her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir. Proje gönderenler proje içerikleri ile ilgili gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Okan Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış projeler kabul edilmez. Ödül ve/veya sergileme almış bir projenin daha önce ödül aldığı veya bu projenin bir bölümünün yeniden şekillendirilerek yarışmaya gönderildiği tespit edildiğinde yarışmacının ödülü iptal edilir. Firmalar veya seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda proje sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir. Şartname koşullarını taşımayan ve fakat değerlendirmeye alınmış hatta ödül kazanmış projelerin derece ve ödülleri geçersiz kabul edilecek ve geri alınabilecek. Böyle bir durumda derece boş bırakılır. Yerine başka bir proje kaydırılmaz.

- Ödüller

- Birinciye: Okan Üniversitesi'nin herhangi bir bölümüne yerleştiği takdirde %100 eğitim bursu (Okan Üniversitesi burs yönergesi uyarınca tüm eğitim dönemini kapsamaktadır. )

- İkinciye: Okan Üniversitesi'nin herhangi bir bölümüne yerleştiği takdirde %50 eğitim bursu (Okan Üniversitesi burs yönergesi uyarınca tüm eğitim dönemini kapsamaktadır. )

- Üçüncüye: Okan Üniversitesi'nin herhangi bir bölümüne yerleştiği takdirde %25 eğitim bursu (Okan Üniversitesi burs yönergesi uyarınca tüm eğitim dönemini kapsamaktadır. )

- Yarışma sekreteryası

- Ödül kazanan yarışmacılara, Okan Üniversitesi tarafından telefon ve elektronik posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

- Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.